Mens de andre barna gikk på skolen, måtte datteren være hjemme. Årsak? Hun satt i rullestol etter en operasjon.

Janita Kvistad reagerer på at datteren måtte ha hjemmeskole i ti dager mens medelever gikk på skolen som normalt.

Kutter i feil ende: – Skolen er forplikta til å sikre likebehandling. Hvis de ikke klarer å ta seg av barna, kuttes det i feil ende, sier Janita Kvistad.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Først etter at Kvistad tok kontakt med administrasjonen og viste til barnekonvensjonen, løste det seg. Nå er datteren tilbake på Aspøy skole. Før dette sendte Kvistad et leserinnlegg til Sunnmørsposten. Kvistad er også lokallagsleder i Rødt, og ønsker fortsatt å få belyst saka.