Sluttbehandling av campusplan:

Campus Ålesund skal bli grønnere og mer urban

Områderegulering for Campus Ålesund skal opp til tredjegangs- og sluttbehandling i kommunestyret.

Campus: Flyfoto av campus Ålesund. Tross mange gode enkeltbygg, har området hatt et fragmentert preg, står det i campusplanen som har som mål å få mer sammenhengende bebyggelse rundt torg og parker.   Foto: Ålesund kommune

Ålesund

Først skal saka opp i planutvalget 11. august.