Godkjente svømmeanlegg i Brattvåg — tross forsøk på «omkamp»

Til tross for bekymring over økonomien og forsøk på omkamp i kommunestyret, godkjente et klart flertall byggeprogrammet. Budsjettramma er på 203 millioner kroner.

Det planlagte nye badeanlegget i Brattvåg sentrum vil gi et etterlengta tilbud til ei brei målgruppe, skriver kommunen i saksutgreiinga. 

Ålesund

Kommunestyret i Ålesund godkjenner byggeprogrammet for badeanlegget i Brattvåg sentrum med ei budsjettramme på 203 millioner kroner. Det blei vedtatt mot 12 stemmer.