Ville ikke kutte i partistøtta

Ålesund kommunestyre vedtok å løyve 400.000 kroner i tilskudd til de politiske partia i kommunestyret fra 2020.

Ville kutte i partistøtta: Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt).  Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

Summen blir fordelt etter partigruppenes oppslutning i kommunevalget, 9/10 blir fordelt som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte, ifølge vedtaket.