Frustrert kommunedirektør

Kommunedirektør Astrid Eidsvik med klar beskjed til politikerne: – Hvis dere vil redusere antall administrative stillinger, må dere også hjelpe meg til å si hva som skal prioriteres bort. Og dere må bestille færre politiske saker.

Mange politiske bestillinger: - Dess flere som kan bestille utredning av saker, dess vanskeligere blir det for oss å håndtere en ganske stor porterfølge på bestillinger, sier Astrid Eidsvik. Her i samtale med Tore Johan Øvstebø.   Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

På bestilling fra kommunestyret har Astrid Eidsvik gått gjennom organiseringen av kommunedirektørens staber og laget en oversikt over administrative stillinger.