Investeringer i Ålesund kommune:

Utsetter bygging av skoler, idrettshall og badeanlegg

Ny skole på Eidet og Hessa, Skodje ungdomsskule - og boliger for utviklingshemmede og vanskeligstilte - er blant prosjektene som skyves ut i tid i Ålesund kommune.

2013: KrF-poilitiker Tore Johan Øvstebø t.v. var en av svært mange som gikk i fakkeltog for idrettshallen Osane i 2013. Nå kan prosjektet bli utsatt nok en gang.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

– Vi foreslår å skyve en del prosjekter fram til 2023 og 2024 for å klare å håndtere den særdeles krevende driftssituasjonen, sa kommunedirektør Astrid Eidsvik i videopresentasjon om budsjett og økonomiplan for Ålesund kommune.