Eiendomssjefen:

Ikke realistisk med byggestart i 2021 for Osane hall, Hessa og Eidet skoler – så mye kan de bli utsatt

Byggestart i 2021 er urealistisk for en rekke av byggeprosjektene i Ålesund kommune. Men budsjettforslaget vil medføre enda større forsinkelser.

Eiendomssjef: Bjørnar Helland, leder for Ålesund kommunale eiendom, på møtet i formannskapet tirsdag.   Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Politikere på høyre- og venstresida uttalte i formannskapet at de vil jobbe for å framskynde både Osane- og de utsatte skolebyggene: Eidet skule (Vatne/Tennfjord), Skodje ungdomsskole, Hessa barneskole, Haramsøy skule (mellombygg). Også boliger for vanskeligstilte i Olsvika er trukket fram som et viktig prosjekt som er utsatt i budsjettforslaget.