Slik vil Eidsvik kompensere familier som ikke fikk sosialhjelp i 2020

Kommunedirektør Astrid Eidsvik foreslår å bruke penger fra fond til å tilbakebetale familier som ikke fikk utbetalt sosialhjelp i 2020, slik de hadde rett på ifølge politikernes vedtak.

Nye Ålesund Astrid Eidsvik var prosjektleder for nye Ålesund, og ble deretter rådmann/kommunedirektør for den nye kommunen fra 1. januar 2020.   Foto: Staale Wattø

Ålesund

I budsjett for 2020 vedtok politikerne at barnetrygd skal holdes utenfor når sosialhjelp regnes ut.