Kommunestyret i Ålesund:

Politikerne avgjør framtida til tre barnehager

På kommunestyret torsdag skal politikerne ta stilling til nedlegging av tre kommunale barnehager: Åsemulen, Kvennaneset og Hildre barnehage.

Åsemulen: Foreldregruppa og barn i Åsemulen barnehage fra en artikkel i Sunnmørsposten i november i fjor. De kjemper for å bevare barnehagen sin. 

Ålesund

Tilrådningen fra komité for oppvekst er å avvikle drift ved barnehagene fra 01.08.2021.