Forslag om å avvikle 83 institusjonsplasser:

– Er det pleietrengende eldre som skal betale prisen?

– Det må være andre måter å få økonomien i balanse på enn at pleietrengende eldre må betale prisen.

Verdig tilværelse: - Det er en del eldre mennesker som har institusjonsplass fordi det er den eneste måten å få en verdig tilværelse på. De skal de nå hjelpe ved å gi hjemmebasert omsorg, sier Leif Hovde, som funderer på om dette egentlig blir billigere for kommunen.   Foto: Arkivfoto

Ålesund

Det sier Leif Hovde, leder for Eldrerådet i Ålesund, om de to kutt-alternativene som er lagt fram for politikerne innen helse og omsorg. Enten å avvikle 83 institusjonsplasser ved å legge ned avdelinger på flere institusjoner – eller å legge ned en hel institusjon.