Hva vil Ålesund kommune med Sørsida Utvikling AS? 

– Kommunen bør være tydeligere på hva slags rolle vi skal ha. Det er vanskelig å være alt på en gang

Sørsida Utvikling AS etterlyser rammevilkår som gjør selskapet i stand til å realisere ambisjonene for sørsida. Helst vil selskapet overta tomter så det kan bli økonomisk selvgående.

Sørsida - med Terminalen og Molo, sett fra oven. Bak ved Prestebrygga er det planlagt sørsidebygg med videregående skole, kulturskole og Teatret Vårt.   Foto: Morten Hjertø

Ålesund

Videregående skole, kulturskole, teater, kulturhavn, boliger og næring – og muligens bibliotek, kafé og scene. Dette er noe av det som skal skape nytt liv i en bydel som for det meste preges av konteinerbygg og grå asfalt.