Ålesund kommune - regnskap pr. februar

Styrer mot budsjettsprekk på 178 millioner

Regnskapet per februar viser bedring sammenligna med samme periode i fjor, men innsparingene er langt fra nok til å sikre økonomisk balanse.

Ålesund kommune: Ålesund kommune styrer mot et merforbruk på 178 millioner kroner i 2021 i forhold til budsjett.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Ålesund

Det viser budsjettrapporten for Ålesund per februar 2021. Politikerne får nå oppdatering på økonomien hver måned. Talla for januar og februar har ikke vært lystig lesing.