Smartere med Nordsjø-turnus på sjukehjem?

Ny organisering: Bente Bruun mener at langvakter og samarbeidsturnuser kan bidra til å få ned sjukefraværet - noe som koster kommunen mye i dag.   Foto: Marius Simensen

Ålesund

Bente Bruun (H) stilte i kommunestyret spørsmål om hvor langt Ålesund har kommet i å se på mer fleksible arbeidstidsordninger.