Blindheim-Flisnes:

Full støtte for strakstiltak - nå skal de utredes

- Dette initiativet må vi ta på høyeste alvor. Mange av tiltaka burde vært på plass allerede.

Krever tiltak: Innbyggere i området Blindheim-Flisnes har fått nok av trafikkfarlige løsninger og nestenulykker, og krever ni strakstiltak. Blant anna merking og maling av fotgjenger-overganger.   Foto: Marius Simensen

Ålesund

Det sa Tore Johan Øvstebø (KrF) da kommunestyret behandla innbyggerinitiativet om tryggere skoleveg for Blindheim-Flisnes.