Ålesund kommune - disse kuttene ble vedtatt:

Det blir kutt i helse og omsorg - vil følge råd fra rapport

Kommunestyret sa nei til de fleste sparetiltaka kommunedirektøren foreslo. Politikerne vil nå i stedet kutte i helse og omsorg - i tråd med anbefalinger fra en rapport.

Høyregruppa: Ålesund kommunestyre. Her er Høyre-gruppa samla for å følge det digitale møtet. Høyre stemte denne gangen sammen med posisjonen på de fleste punkter.   Foto: Ålesund kommune.

Ålesund

Ålesund styrer mot et merforbruk i drifta på om lag 170 millioner kroner ifølge prognosene.