Spjelkavik

Vil revitalisere Spjelkavik sentrum

Rådmannen mener planen er så bra at hun ber politikerne si ja til hotellutvidelse- og nye omsorgsboliger langs Kanalen i Spjelkavik.

Spjelkavik: Spjelkavik Utvikling AS ønsker å utvide hotellet i Kanalvegen i Spjelkavik sentrum, og bygge boliger (omsorgsboliger) langs Spjelkavikelva.   Foto: Illustrasjon: Niels Torp arkitekter AS.

Ålesund

Saken kommer opp i planutvalget tirsdag, der politikerne bes om å si ja til å legge planen ut for offentlig ettersyn. Forslaget muliggjør 33 nye omsorgsboliger og en utvidelse av Baronen hotell fra 66 til 134 rom. Det er Nordplan AS som på vegne av Spjelkavik Utvikling AS har sendt inn planforslaget.