Så mye bruker Ålesund på administrasjon: Dyr politisk struktur og mange rådhus

Ålesund kommune brukte i fjor 5.232 kroner per innbygger på administrasjon, styring og fellesutgifter. Gjennomsnittet var 4.475 kroner.

Administrasjon: Ålesund brukte 757 kroner mer per innbygger enn snittet på administrasjon, felleskostnader og politisk styring i 2020. Det er det flere grunner til, ifølge økonomisjef Lars Fylling.   Foto: Sofie Svanes Flem

Ålesund

Det viser Ålesund kommunes egen oversikt over pengebruken på administrasjon og felleskostnader. Tallene er en del av en presentasjon som økonomisjefen har holdt for blant annet formannskapet.