Ålesund kommune aksjonær i Møreaksen AS:

Ber Ålesund avvikle Møreaksen-engasjement

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) foreslår at Ålesund kommune snarest avvikler sitt engasjement i Møreaksen AS.

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).   Foto: Marius Simensen

Ålesund

Kommunestyrepolitikeren stiller spørsmål ved Ålesund kommunes medlemskap og styrerepresentasjon i Møreaksen AS.