Ålesund kommune:

Dette er budsjettforslaga

Torsdag 25. november skal budsjettet for 2022 og økonomi- og handlingsplanen for 2022-2025 vedtas av kommunestyret i Ålesund. Her er hovedpunktene i forslaga.

Omstillinga i helse og omsorg:

Frykter større press om sjukehjem avvikles. – Ikke alle kan klare seg hjemme

– Det er ikke lett å få sjukehjemsplass i Ålesund i dag. Alle vi har her, skal jo prøve å klare seg hjemme først, sier spesialsjukepleier Eli Viddal Mork på Kollen rehabilitering.

– Jeg går alltid hjem med dårlig samvittighet

– Fulle, faste stillinger er første bud, dersom kommunen skal klare omstillinga. Og vi må å ha nok tid med hver bruker, mener heimesjukepleier Bente Tødenes Rodt.

Så mange flyktninger kan Ålesund kommune få i 2022

Av om lag 5.500 flyktninger, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bedt Ålesund kommune om å bosette 76 flyktninger neste år.

Krav om å skjære ned naboens hekk innen tre uker

- Fyrer opp til nabokrangel

Flere boligeiere har fått krav om å skjære ned naboens hekk for å sikre tilstrekkelig sikt for egen utkjørsel. -Kommunen fyrer opp til nabokrangel, sier en av dem som har mottatt et slikt krav.

Politikerne vedtok talerett enstemmig - men så enkelt er det ikke

Kommunestyret har allerede vedtatt at ungdomsrådet skal få talerett for to personer i kommunestyremøtene. Det er imidlertid ikke mulig, ifølge loven.

Politikerne i Ålesund: Uenige om gebyrøkning

Store investeringer knyttet til vann og avløp kan føre til høyere selvkost blant forbrukerne. Flere av politikerne i Ålesund er mot å øke de kommunale gebyrene, andre mener det er nødvendig.

Virksomhet for vann og avløp forklarer:

Derfor kan vannbehandlingsanlegget bli 250 millioner kroner dyrere

I flere år har det vært anslått en ramme på 352 millioner kroner for vannbehandlingsanlegget ved Brusdalsvatnet. Få dager etter at budsjett og økonomiplanen var oppe i formannskapet, kom det nye estimatet.

Gladsak-alarm: Fant de «bortkomne» pengene:

Lys i sikte på Sjøholt

Etter å ha satt tidligere rådmann og nåværende kommunalsjefer i aksjon for å jakte pengene som skulle være satt av til lys på moloen på Sjøholt, skal disse pengene nå være funnet. Det er lys i sikte, folkens!

Ungdomsrådet vil ha tilbake taleretten i kommunestyret

Fram til kommunesammenslåingen hadde Ålesund ungdomsråd talerett i kommunestyret. Nå ber leder Julia Pater-Walderhaug politikerne om å få komme inn igjen i varmen.

Kommuneoverlegen svarer om korona:

– Alle må gjøre egne vurderinger

Kan du ikke bruke munnbind eller holde avstand bør du vurdere å droppe arrangementet, er budskapet fra kommuneoverlegen.

Spør om nedlegging av sykehjemsplasser:

– Kan ikke «justere» lovverket

Står økonomien  over lovverket? Det er et av spørsmålene kommuneledelsen må svare på når de møter de fire pensjonistforeningene i Ålesund.

Tollbugata 3:

Slik kan det nye bygget i sentrum bli

Tidlig på nyåret omtalte Sunnmørsposten Oslo-baserte Spabo Eiendom AS som ville utvide virksomheten sin til Sunnmøre. Nå er planene for et nybygg i Ålesund sentrum klart.

– For å være ærlig var jeg forberedt på dette

Driveren av en rekke serveringssteder frykter et ras av avbestillinger etter at kommunen gjeninnførte meteren.

Ålesund kommune gjeninnfører meteren

Innbyggerne i Ålesund må belage seg på en ny periode med avstand og munnbind.

Oterbestanden vokser på flyplassen

Oter i trøbbel på flyplassen

Oterbestanden har økt ved Ålesund lufthavn, Vigra, ifølge Avinor. Nå har Miljødirektoratet fått søknad om fellingstillatelse av den totalfreda arten.

Økende manko på klasserom i takt med byggeboomen

Byggeboom uten skolekapasitet

Flisnes barneskole mangler klasserom og plass. Penger til utbygging av skolen fins ikke i økonomiplanen. Samtidig fortsetter boligbyggeboomen på Flisnes.

Ålesund kommune:

– Vannforbruket har stor betydning for hva en må betale i vann- og avløpsgebyr

Det er foreslått å øke de kommunale gebyrene for 2022 og de kommende åra. Assisterende kommunalsjef for by, miljø og stedsutvikling forklarer hvorfor.

Kommuneoverlegen om smitten i Ålesund:

– Vi følger ekstra nøye med skoler og barnehager

Med unntak av utbruddet ved Flisnes skole er det for andre skoler i Ålesund kun snakk om sporadiske smittetilfeller uten spesifikk tilknytting til selve skolen.

Midler kan forsvinne i 2022:

Sjekk din kommunedel: Disse lokale tiltaka får penger i 2021

Kommunedelsutvalgene i Ålesund får totalt 1,2 millioner kroner å dele ut til lokale tiltak i 2021. Så langt er over 1 million vedtatt delt ut.

Ålesund:

Her øker eiendomsskatten

2022 er første år med full eiendomsskatt for alle i nye Ålesund kommune.

Ålesund

Oversikt: Vil la disse slippe eiendomsskatt

Over 250 eiendommer står på lista over eiendommer som kan få fritak for eiendomsskatt i 2022.

Ålesund:

Naboer klager kommunen inn til Statsforvalteren

Over lengre tid har naboene på Åse forsøkt å henvende seg til kommunen angående den dårlige lukta som kommer fra Åse renseanlegg. Manglende svar gjør at velforeningen klager kommunen inn for Statsforvalteren.

Høyre vil framskynde folkebad i Brattvåg: – Håper vi kan finne løsninger på tvers av partier

Høyre var det eneste partiet i formannskapet som har prioritert badeanlegget i Brattvåg i sin økonomiplan, med midler fra 2024.

Splittet formannskap - og knapt flertall:

Slik blir budsjettet - Høyre kan få nøkkelrolle

Politikerne i formannskapet var splitta mellom fire forslag. Til slutt var det koalisjonen sitt budsjettforslag som fikk flertall. Dette er de viktigste punktene.

Formannskapet vil ha Osane-bygging i 2023

- Kjekt med positive signaler, men det er ikke klart før gravemaskina er på plass

Klasse 7A på Hessa barneskole fulgte debatten i formannskapet, der samtlige politikere på talerstolen lovet byggestart for Osane-hallen i 2023.

Bom stopp etter at Ørskog ble en del av Ålesund

Mener mørklagt molo er til fare for sjøfarende

Småbåtlaget fortviler over manglende lys på moloen, men kommer ingen veg etter at Ørskog ble en del av Ålesund kommune.

Byggeboom gir mange nye naboer for Flisnes

Lyden av nye hus under oppføring er merkbar over store deler av Flisnesområdet.