Boligprisene for august: En svak julimåned ble etterfulgt av en sterk august

Dette er de sterkeste og svakeste byene den siste måneden.

– Det har så langt i 2019 vært et stabilt boligmarked med stor aktivitet og moderat prisutvikling over det meste av landet, ifølge Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.   Foto: Adam Januki / NTB scanpix

bolig

Boligprisene i Norge steg nominelt med 1,9 prosent august 2019. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

– Vi har en markant høyere prisutvikling enn de to siste august-månedene. Men det er en normal vekst. En svak julimåned ble etterfulgt av en sterk august, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Når man ser på de to siste månedene samlet, er trenden en moderat utvikling, ifølge Dreyer. Han forventer en lavere vekst mot årets slutt.

  • Den sterkeste utviklingen hadde Hamar med Stange med 1,7 prosent. Svakest var Romerike med nedgang på 0,1 prosent.
  • Boligmarkedet er blitt opplevd som stabilt det siste året og det vil ikke endre seg fremover, mener Dreyer.
  • Antall solgte boliger var 9042 i august. Det er litt færre enn samme tid i fjor. Det tok 49 dager gjennomsnittlig å selge bolig. Samtidig er det et høyt aktivitetsnivå i boligmarkedet, ifølge Dreyer.
  • Raskest gikk salgene i Oslo med 25 dager og tregest i Stavanger og omegn med 79 dager. Det er en tydelig trend at omsetningstiden har ligget over det som har vært normalt, ifølge Dreyer.

Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regionale forskjeller

«Vinnerne» i boligmarkedet juli var «taperne» i august, understreker Dreyer.

Oslo: Hovedstaden hadde kortest omsetningstid med 25 dager. Boligprisene steg nominelt med 1,2 prosent og sesongkorrigert 1,2 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,8 prosent, som er moderat. Slik har det vært en stund. Antall salg er på et høyt nivå med 2097 solgte boliger. Det er mange kjøpere der ute, mener Dreyer. Antall for salg har vært høyt i Oslo hittil i år. Man må tilbake til 2007 for å finne et høyere nivå.

Bergen: I Bergen sank prisene nominelt med 0,2 prosent og sesongkorrigert 0,4 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 1,6 prosent. Bergen har hatt nok en måned med stabil prisutvikling. De siste fem årene har prisene steget med 13 prosent og det må kalles en lang periode med lav utvikling, ifølge Dreyer. Samtidig tåler Bergen den moderate veksten, mener han. Det er tendenser til at tilbudssiden er på vei ned. Det er færre boliger ute for salg enn både 2017 og 2018. Man kan se et begynnende skift i markedet, men det er tidlig å konkludere.

Trondheim: Boligmarkedet i Trondheim har overrasket aller mest blant de største byene i august. Veksten i prisene var likevel marginalt positive. Boligprisene steg nominelt med 1,6 prosent, sesongkorrigert 0,2 prosent og tolvmånedersveksten lå på 1,0 prosent. Det ser ut som det blir en positiv tolvmånedersvekst ved årets slutt, ifølge Dreyer. Trondheim har et stort utbud av boliger til salgs.

Stavanger: Stavanger med omegn hadde den svakeste tolvmånedersveksten med flat utvikling. Det var vekst i de nominelle prisene på 1,4 prosent. Både de sesongkorrigerte prisene og tolvmånedersveksten var flat, altså null. Det forventes at markedet er stabilt fremover.

Kristiansand: Boligprisene steg 1,9 prosent nominelt. Sesongkorrigert steg prisene 0,4 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 2 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris lå på 30.429 kroner og gjennomsnittsprisen lå på 2.911.615 kroner.

Tromsø: Prisene steg 2,0 prosent nominelt og 0,5 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten lå på 3,8 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 49.158 kroner og gjennomsnittsprisen lå på 3.977.914 kroner.


Område Endring siste månedSesongjustertTolvmånedersvekstGj.snittlig kvm.prisGjennomsnittspris
Oslo1,21,23,8

75024

5272377

Bergen-0,20,41,6

43912

3551505

Trondheim1,60,21,0

45939

3500652

Stavanger m/omegn 1,40,00,0

36198

3734672

Tromsø2,00,53,8

49158

3977914

Kristiansand1,90,4 2,0

30429

2911615

Norge1,90,92,6

44087

3809852


Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

Sesongkorrigerte priser:

Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året.

Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall.

Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall.

Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall, uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

OBOS: − Fortsetter å stige

Forrige uke meldte OBOS om prisstigning på 1,4 prosent i Oslo. Kvadratmeterprisen lå på 64.516 kroner. Prisene har steget 8,1 prosent så langt i år.

– OBOS-prisene fortsetter å stige for fjerde måned på rad, men det er en svakere vekst fra juli til august i Oslo enn snittet for årene 2004–2018. Trolig har det sammenheng med at det fortsatt er mange boliger til salgs og at kjøperne har mye å velge i. Samtidig er det solgt flere OBOS-boliger i Oslo i august enn på flere år, så aktiviteten er høy, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

På landsbasis steg OBOS-prisene med 1,1 prosent og 6,2 prosent hittil i år. Kvadratmeterprisen lå på 56.102 kroner.


Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.