Boligprisstatistikken for oktober: – Dette overrasket oss

Boligprisene sank med 0,2 prosent fra september til oktober. Men sammenlignet med hvordan oktober pleier å være, er utviklingen positivt.

FERSKE TALL: Eiendom Norge la fredag frem boligpristallene for oktober.   Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

bolig

Det siste halvåret har vi opplevd en negativ utvikling i boligprisene – stort sett over hele landet. Fredag formiddag la Eiendom Norge frem tallene for oktober.

Den ferskeste boligprisstatistikken viser at boligprisene sank 0,2 prosent nominelt, mens prisene steg 0,4 prosent sesongkorrigert, altså sammenlignet med det som er vanlig for oktober måned.

– Dette overrasket oss noe. Det er på oppsiden av det vi forventet at det skulle bli. Samtidig må vi huske at vi har lagt fem svake måneder bak oss, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

Oktober er normalt en veldig svak boligprisene-måned. Derfor er det litt overraskende at tallene for oktober i år, er såpass sterke.

Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser?

Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hva gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene forteller noe om hva som er vanlig prisstigning eller -nedgang i samme periode foregående år. Dersom tallene synker eller stiger etter sesongkorrigering viser det med andre ord hvordan boligprisene utvikler seg nå, sammenlignet med «normalen».

I praksis betyr det at selv om den nominelle prosenten viser økning, kan det sesongkorrigerte tallet være negativt, fordi man sammenligner tallet med året før. Blir økningen lavere enn forventet med tanke på samme periode foregående år, får man et negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

– Kan være et trendskifte, men det er for tidlig å konkludere

Dreyer fortsetter:

– Dette kan være begynnelsen på et trendskifte, eller det kan bare være en pust i bakken. Det er for tidlig å konkludere, mener Dreyer – et poeng han understreker tydelig.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier Dreyer.

– 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Christian V. Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge.   Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vekst i antall salg i oktober

I oktober ble det solgt 8452 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent flere enn i samme måned i fjor. I 2017 er det hittil solgt 76.339 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener det grunn til å tro på en mer stabil prisvekst det kommende året.

– Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.   Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Megler-sjef: – Overraskende sterk utvikling

– I lys av utviklingen gjennom 2017 er boligprisutviklinger i oktober isolert sett overraskende sterk, men sett i forhold til de fundamentale driverne som rente, inntekt og boligtilbud er det ikke unaturlig at markedet henter seg inn igjen etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier. Det er grunn til å tro at boligmarkedet vil utvikle seg mer balansert gjennom 2018, enn de voldsomme svingningene vi har sett i 2016 og 2017, sier Carl O. Geving.

Svak måned for de tre største byene

Oslo opplevde imidlertid nok en gang en svak måned. I Oslo sank boligprisene med 1,8 prosent nominelt. Også Bergen opplevde en svak måned, med en nedgang på 1,5 prosent.

Slik har prisene endret seg:


Prisendring siste mnd Prisendring siste årPrisendring siste fem årPrisendring siste ti år
Oslo-1,8 %-2,8%37,7%77,7%
Bergen-1,5%-2,6%20,2%47,9%
Stavanger-0,4%0,9%-6,7%33,6%
Trondheim -1,1%-0,4%24,6%68,5%
Tromsø-0,9%0,9%42,9%58,4%
Kristiansand-0,6%-1,1%6,1%25,4%
Nasjonalt-0,2 %0,7%27,5%62,7%

Kilde: Eiendom Norge

Prisutviklingen de siste 12 månedene på landsbasis er på 0,7 prosent. Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har imidlertid en negativ prisutvikling det siste året (se tabell). Eiendom Norge har tidligere sagt at de forventer at 12-månedersveksten vil bli negativ for landet sett under ett i løpet av høsten.

– 12-månedersveksten er negativ i flere av de største byene i Norge, og stadig flere regioner har en negativ utvikling i prisene. Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer.