Så mange boliger har en sykepleier råd til nå. Hun har ingen mulighet til å kjøpe i Oslo.

Sykepleiernes normale lønn rekker til svært få boliger i noen norske byer. Sjekk oversikten her.

Heidi Engesland Samuelsen sparer 5000 kroner hver måned for å komme seg inn på boligmarkedet. Foreløpig får hun ikke høyt nok lån. Hun har råd til en svært liten andel av boligmassen i Oslo, der hun jobber og bor.   Foto: Stein Bjørge

bolig

Påstanden er følgende: Dersom sykepleieren kan kjøpe en stor andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det dyrt. Hvor mye av boligmassen har sykepleierne råd til nå? Sjekk din by lenger ned.