Bolig

Sommerblomstene dør om høsten. Med dette knepet holder du dem i live.

– Det er mye morsommere å overvintre enn å så dem fra frø hvert år. De blir større og større og får mer karakter etter hvert, sier gartner Marianne Utengen som overvintrer 50 planter hvert år. Foto: Shutterstock