I 2017 fikk Forbrukertilsynet totalt 13.252 skriftlige tips og klager. Bransjene forbrukerne klaget mest på, var strømbransjen, avisbransjen og mobilbransjen. I 2017 fikk Forbrukertilsynet totalt 13.252 skriftlige tips og klager. Bransjene forbrukerne klaget mest på, var strømbransjen, avisbransjen og mobilbransjen. Foto: Scanpix

Klagerekord i fjor – dette klaget vi mest på