Fjordenes Tidende
Gå til

Blir du vår nye kollega?

Er du ein offensiv, sjølvstendig lagspelar som har erfaring frå rådgjevevande sal og marknadsføring? Da bør du sjekke ut stillinga som marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende.

Vil du jobbe i Nordfjords største mediehus er dette ein alle tiders og sjeldan moglegheit. Ei spennande og utfordrande stilling. Vi kan tilby ein allsidig og interessant jobb i eit område med eit svært rikt nærings- og kulturliv, seier Rune Henden, regional salssjef i Polaris Media.

Rune Henden, regional salssjef.  

Eigenutvikling
Henden lovar at du som marknadsrådgjevar i ei 100 prosent fast stilling får store moglegheiter for eigenutvikling og kompetanseutvikling, påverke din eigen arbeidskvardag, samt moglegheit til å bidra til å vidareutvikle Fjordenes Tidende sin posisjon i marknaden.

Aktiv og synleg
– Kva og kven ser ein etter?

– Vi ser etter ein person som har erfaring frå sal og marknadsføring, samt digital kompetanse innan marknadskommunikasjon. Ein som både er sjølvstendig og som kan spele på lag. Ein relasjonsbyggar som tenker langsiktig, som er analytisk, strukturert og målretta, og som blir motivert av gode resultat. Kort sagt, ein offensiv og tydeleg rådgjevande seljar som er aktiv og synleg i lokalmarknaden, seier Henden. 
– Treng ein kunnskap og kjennskap til Måløy og Nordfjord-regionen

– Det er nok ein stor fordel, meiner Henden.

Vidareutvikling
Som marknadsrådgjevar handlar jobben om å drive rådgjeving og sal av Fjordenes Tidende sine produkt og tenester. Men det handlar også om å ta aktivt del i vidareutvikling av mediehuset sine produkt, som #eghandlarlokalt-konseptet som har blitt kopiert av mange andre aviser, samt bidra til å styrke Fjordenes Tidende sin posisjon i marknaden – både lokalt og regionalt.

Fjordenes Tidende - #eghandlarlokalt

Fortener den beste
Fjordenes Tidende kan tilby ein rekke produkt og tenester til sine kundar. Kampanjar for kundar på print, digitale banner, Premium Norge, innhaldsmarknadsføring (content marketing) Facebook, Instagram, Linkedin, innstikk og trykksaker, i tillegg til marknadsrådgjeving.
– Her i Nordfjord har vi eit lokalt næringsliv og sterke merkevarer som fortener den beste oppfølginga av lokalavisa, seier Henden.

"Steikje kjekke"
Blir du Fjordenes Tidenes nye marknadsrådgjever, lovar salssjef Rune Henden at du får steikje kjekke kollegaer som gjer at du trivst enda betre i eit hektisk og utfordrande miljø.

Ein av dei er Vilde Myhre Skavøypoll som har jobba som marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende og Nordfjordsamkøyringa sidan januar 2018. Vilde fortel at ho stortrivst i eit miljø der kunden står i fokus og der rådgjevarrolla er sentral.

Vilde har jobba som marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende og Nordfjordsamkøyringa sidan januar 2018. 

– Det er spennande, utfordrande og gjevande med mange kjekke kollegaer innan same fagfelt i heile Polaris Media, seier Myhre Skavøypoll.

Spennande og gjevande
Ein typisk dag for marknadsrågjevarane kan ha ei spennvidde frå tradisjonelle kanalar til sosiale medium og  spennande kundemøte med lokale, regionale og nasjonale kundar.

Vilde får heile tida fagleg påfyll gjennom kompetanseheving i Polaris Media.  

– Med utdanning innan marknadsføring er det ikkje ei sjølvfølge å få jobbe så spesifikt innan mitt fagfelt og vår region som eg gjer i dag.  Eg får heile tida fagleg påfyll gjennom kompetanseheving i Polaris Media, og vi følger med på trendane og tilpassar oss marknaden, fortel Myhre Skavøypoll.
Fjordenes Tidende er ein del av annonsesamarbeidet Nordfjordsamkøyringa (Fjordenes Tidende, Fjordabladet, Fjordingen og Firda Tidend) og er dotterselskap av Sunnmørsposten AS som er ein del av mediekonsernet Polaris Media ASA. Fjordenes Tidende har totalt ni tilsette, tre av dei er tilsett i marknadsavdelinga.

PS: Vil du bli marknadsrådgjevar i Fjordenes Tidende, må søknad og CV sendast på e-post innan 31. august til rune.henden@fjt.no

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Sunnmørspostens redaksjon, men av Sunnmørspostens markedsavdeling.

Sunnmørsposten er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på smp.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.