Sparebanken Møre
Gå til

Stort mangfold og sterk industri

– Med utgangspunkt i driftskapital og likviditet, er de aller fleste av våre kunder godt rustet for 2021. Vi skal likevel ikke legge skjul på at det vil være utfordringer for enkelte bransjer også i år, understreker Terje Krøvel.

Terje er divisjonsleder for Næringsliv i Sparebanken Møre, og deler sine forventingene til det nye året.

– I vår region har vi en sterk industri og et mangfold av bransjer. Her har vi tunge, tradisjonelle næringer med stort fokus på innovasjon og nyskaping, slik som verft, møbel og fiskeri. På den andre siden ser vi en utvikling, særlig innen teknologi, der stadig nye bedrifter etablerer seg i fylke vårt. Denne kombinasjonen gjør Møre og Romsdal til et spesielt spennende fylke for oss som jobber med bank og næringsliv. 

Flere nyetableringer
Og Sparebanken Møre har det siste året opplevd en stor kundeøkning, nettopp innen nyetablering. Terje tviler på at dagens markedssituasjon vil sette en stopper for denne utviklingen med det første.

 – Etableringsaktiviteten har vært stor, og vi hadde det høyeste antallet nye, aktive kunder i 2020 på sju år. Utviklingen i markedet har ført til nye behov, og dermed flere etableringer. Det er vanskelig å si om dette vil fortsette, men vi ser for oss at vi vil ha en markedsutvikling som er såpass positiv at det fortsatt vil være mange nyetableringer i tiden fremover.

Lokalt næringsliv står godt
At 2020 har vært et vanskelig år for flere bransjer, kommer vi ikke unna. Likevel mener Terje de fleste har klart seg bra, og står godt rustet for 2021. 

– Næringslivet i vår region, med unntak av enkelte sektorer, har klart seg rimelig godt. De har funnet gode løsninger, tilpasset kostnader og har en god økonomi. Det er få som har søkt om forlengelse av avdragsfritaksperioden. Det er et godt tegn.

Terje håper likevel at statens kompensasjons- og støtteordninger blir forlenget, eller spisses for de bransjene som er mest utsatt.

– Selv om vi forventer en gradvis normalisering for de aller fleste bransjer etter hvert, vil det ta tid før den enkelte kommer tilbake for fullt, og de vil fortsatt være avhengig av litt hjelp.

Terje er optimist på vegne av næringslivet i regionen, men er tydelig på at både Covid-19 og Brexit vil påvirke flere marked i tiden fremover. FOTO: Tone Molnes 

Fiskeri og Brexit
Terje er optimist på vegne av næringslivet i regionen, men er tydelig på at både Covid-19 og Brexit vil påvirke flere marked i tiden fremover.

 – Vi er et stort eksportfylke, og tilgangen til enkelte markeder har blitt vanskeligere. Fiskerinæringen, som har hatt en relativt stor andel av omsetningen sin knyttet til Storbritannia, rammes også av Brexit. Nå ser vi at det jobbes med å forenkle adgangen på landbruksvarer fra Storbritannia til Norge, som motytelse for adgang på fiskeri til Storbritannia. 

Storbritannia er det største markedet for norsk hvitfisk, og nesten all norsk hyse går til Fish & chips. I tillegg eksporteres store mengder fisk via tredjeland fra Norge.

  – Handelsavtalene mellom Norge, Storbritannia og EU vil ha stor betydning for vareflyten mellom landene. Lokalt vil dette ha stor betydning både for deler av fiskeflåten og for fiskeindustribedriftene, forteller Terje.

Bedring for oljenæringen
Flere bedrifter har bygd likviditet og soliditet gjennom 2017, 2018 og 2019, og gikk inn i 2020 i god stand. De har også klart å holde aktiviteten oppe gjennom året. For enkelte sektorer har virkeligheten derimot vært en annen.  

– Oljesektoren og verftene hadde en tøff inngang til året. Verftene er en stor og viktig bransje i vårt fylke, og der ser vi dessverre en lav ordreinngang. Oljenæringen har blitt svakere, og hadde et tøft 2019 med en kraftig nedgang i oljeetterspørselen. De sliter fortsatt, men vi forventer en viss bedring utover 2021.

– Vi er spesielt spent på endringer knyttet til konferanse-markedet og følgene dette vil ha for hotell- og reiselivsnæringen. FOTO: Tone Molnes 

Spent på utviklingen for hotell og reiseliv
Terje er også spent på hvilke endringer og tilpasninger som vil bli den nye normalen etter Covid-19.

– Vi er spesielt spent på endringer knyttet til konferansemarkedet og følgene dette vil ha for hotell- og reiselivsnæringen. Vi ser jo at det har fungert digitalt, både med hjemmekontor og ulike arrangement. Hotell og reiseliv vil også være blant næringene som bruker lengst tid på å komme tilbake til normalen, og som fortsatt vil ha behov for offentlig støtte. 

Få konkurser
Med utsettelse av avdrag og offentlige avgifter, vil man kanskje kunne se for seg at det vil komme et ras av konkurser i 2021, når alt skal gjøres opp.

– Konkurser er ofte basert på manglede moms eller andre avgifter, og det er nødvendigvis knyttet en spenning til utfallet når disse skal betales a jour. Vår jobb er å støtte opp under de kundene vi ser har livets rett, smiler Terje.

– Det er fortsatt få konkurser, og vi ser at de aller fleste allerede er a jour med betalingene. I tillegg har vi et lavt rentenivå, sammenlignet med normalperioden. Det styrker også overlevelsesevnen. 

Grønnere portefølje
Sparebanken Møre jobber målrettet med FNs bærekraftsmål, og vil stille krav til sin egen portefølje.

 – Porteføljen vår skal bli grønnere. Vi vil kartlegge kundenes miljøprofil, være en pådriver og gi våre innspill. Vi vil stille krav når vi låner ut penger til ulike bransjer når det kommer til bærekraftsarbeid – både for enkeltkunder, men også på bransjenivå. Fast eiendom, som er den største sektoren vår, har eksempelvis konkrete kriterier for kartlegging ved utlån.

– Overordnet i bransjeorganisasjonene mener vi det jobbes godt med å tilpasse seg de ulike kravene som stilles for en mer bærekraftig drift, avslutter Terje.  


I Sparebanken Møre finner du dyktige rådgivere med kompetanse og erfaring fra ulike bransjeområder. Les mer her.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Sunnmørspostens redaksjon, men av Sunnmørspostens markedsavdeling.

Sunnmørsposten er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på smp.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.