Nå bør du kvitte deg med kredittkort du ikke bruker

Fra 1. juli vil bankene få bedre oversikt over dine kjøpskreditter, kredittkort og forbrukslån i nytt gjeldsregister.

I Norge finnes det hundrevis av kredittkort, og terskelen for å handle ting på kreditt er blitt lavere, mener Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.  Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

digital

Nordmenns samlede forbrukslån økte fra 39 milliarder kroner i 2008 til 100 milliarder kroner i 2017. Forbruksgjelden fortsetter å øke og har nå passert 117 milliarder kroner, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet.

Mandag 1. juli skal gjeldsregisteret etter planen være på plass, etter flere års ventetid.

Tre aktører har fått lov til å samle informasjon om nordmenns forbruksgjeld:

  1. Evry står bak Gjeldsregisteret AS.
  2. Finans Norge står bak Norsk Gjeldsinformasjon AS.
  3. Experian står bak Experian Gjeldsregister AS.

– De nye gjeldsinformasjonsforetakene vil gi bedre informasjon om kundens samlede forbruksgjeld og styrke grunnlaget for bankenes kredittvurderinger, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Alle gjeldsregistrene er gratis for privatpersoner og inneholder den samme informasjonen.

Under har vi listet opp fire konsekvenser av gjeldsregisteret, som kan ha betydning for deg.

Dette sier forbrukslånsbankene om gjeldsregisteret

Bank Norwegian:

– Vi er glad for at gjeldsregistrene endelig kommer i produksjon, og vi er klare for å ta det i bruk. Det blir et viktig verktøy for å kunne gjøre bedre kredittvurderinger. Det vil på sikt også redusere bankenes tap. Den mest positive effekten av et gjeldsregister vil være at det kan stoppe en gjeldsspiral for kunder som har eller er i ferd med å få et problem. Men det er en stor svakhet at gjeldsregistrene kun inneholder usikret gjeld. Jeg håper at all gjeld i løpet av kort tid blir tatt med, slik at vi får en fullstendig oversikt over nye kunders gjeldsforpliktelser, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Instabank:

– Som de fleste andre banker som tilbyr usikrede lån, har vi vært positive til dette registeret lenge. Dog mener vi gjeldsregistertjenesten raskest mulig må utvides til også å inneholde andre typer lån. Om konsekvensen av gjeldsregistertjenesten også vil føre til lavere utlånsvekst, er tidlig å si, selv om det kan fremstå som sannsynlig. Det viktigste etter vårt syn er at kredittvurderingene av den enkelte låntager blir bedre, at det over tid vil medføre at færre lånesøkere havner i en vanskelig gjeldssituasjon og at det igjen vil medføre færre misligholdte lån og lavere utlånstap, sier Robert Berg, administrerende direktør.

Lendo:

– Vi synes det er positivt at gjeldsregisteret kommer, og vi mener at det egentlig kommer ti år på overtid. Hadde dette kommet tidligere, hadde vi nok ikke vært i den situasjonen vi er i med den sterke gjeldsveksten som har vært. Hver dag prater vi med folk som enten ikke vet hva de har i gjeld, som tror bankene vet det eller som bevisst lyver for å få låne mer penger enn de egentlig kan. Et gjeldsregister vil gi kundene mulighet til å få oversikt og samtidig føre til bedre kredittvurdering hos bankene. Det vil føre til bedre datagrunnlag og lavere risiko. Det kan igjen føre til lavere priser på tjenester, sier Ådne Skjelstad, administrerende direktør i Lendo Norge.

Obs! Lendo er en del av Schibsted-konsernet.

1. Bedre oversikt over usikret gjeld

Nå vil privatpersoner få større kontroll over egen gjeldssituasjon.

I registeret vil man kunne se all dagsfersk usikret gjeld; kredittkort, forbrukslån, kjøpskreditter og faktureringskort.

Men det er fremdeler noen typer lån og gjeld som uteblir fra oversikten og som du må ha kontroll på selv:

  • Lån tatt med pant, som boliglån.
  • Lån med pant i løsøre, som billån.
  • Startlån til å kjøpe bolig.
  • Studielån.

Nå som tidligere usynlig forbruksgjeld blir synlig, kan det hende at noen kjenner på at det er vondt å se alt svart på hvitt, mener Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank. – Men en bør se på det som en mulighet til å få oversikt, slik at man ved behov kan legge en nedbetalingsplan og rydde opp.  Foto: Danske Bank/Sturlason

Har du mye forbrukslån? Dette er ekspertenes tips.

For mange innebærer tilbakebetaling av et høyt forbrukslån at en er nødt til å kutte i forbruket og gå nøye gjennom økonomien.

I disse dager har mange fått igjen på skatten og fått feriepenger. Disse kan brukes på å tilbakebetale gjeld og heller tilpasse ferien ut fra egen økonomi.

Om banken din eller en av kreditorene tilbyr det, kan du forsøke å få samlet alt av forbrukslån og kreditter til ett lån. Da er det lettere å bli enige om en nedbetalingsplan.

Kilder: Forbrukerøkonomer Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank og Magne Gundersen i Sparebank 1.

2. Ubrukte kredittkort telles som gjeld

Tidligere har ubrukte kredittkort hatt liten betydning. Nå vil derimot den totale kredittrammen på kredittkortene dine bli regnet som en del av gjelden din.

Så lenge kortene er registrert på deg, vil de telle som en kreditt i gjeldsregisteret. Det er fordi du i realiteten kan gå og bruke et kredittkort når som helst. Bankene er derfor nødt til å ta hensyn til kredittrammen på samtlige kredittkort som er registrert på enkeltpersoner, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Har du for eksempel en kredittramme på 11.000 kroner på ett kredittkort, vil dette nå telle som 11.000 kroner i gjeld, selv om saldoen din tilsvarer null.

Hun anbefaler at man kvitter seg med alle kredittkort man ikke bruker og at man tenker over hvilken kredittramme en har behov for å ha.

Ønsker du å kvitte deg med ett kredittkort, må du ta kontakt med banken eller utstederen av kortet og si opp avtalen. Det holder ikke kun å klippe kortet i to. Så snart avtalen er sagt opp, vil den fjernes i registeret, informerer Tvetenstrand om.  Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1, mener det særlig er viktig for én gruppe:

– Særlig yngre boligkjøpere som skal etablere seg på boligmarkedet for første gang, bør tenke på å nedjustere kredittgrensen på kredittkortet sitt og vurdere å kvitte seg med kredittkort hvis de har flere enn ett. Skal man inn på markedet, kan hver tusenlapp være avgjørende for om du får boligen du ønsker deg.

3. Vanskeligere å få boliglån

Tidligere har ikke banker hatt oversikt over nordmenns forbruksgjeld, med mindre kunden selv har opplyst om det.

– Nå vil det bli umulig å skjule noe . Det kan føre til at bankene kanskje vil tilby deg et lavere lån eller i verste fall avslå søknaden din om boliglån, dersom du har handlet mye på kreditt, sier Tvetenstrand.

Kredittvurderingene blir nøyere. Det nye gjeldsregisteret kan, med andre ord, være det som står i veien for å få den lånerammen du ønsker.

– For de aller fleste vil gjeldsregisteret ha minimal eller ingen innvirkning på lånemulighetene. Men enkelte vil nok oppleve at det kan bli vanskeligere å få boliglån eller at man får lavere nivå på lånebeløpet enn man så for seg da man først tok kontakt med banken, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, tror en del fremtidige forbrukere på boligjakt kommer til å si opp kredittkort de ikke bruker, for å bedre lånemulighetene sine.  Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix

Dersom gjeldsregisteret fører til at færre får innvilget boliglån eller får lavere boliglån, kan det påvirke boligmarkedet.

– Det nye gjeldsregisteret vil bidra til bedre kredittstyring hos bankene, og det vil ha en dempet effekt på boligmarkedet. Men hvor mye dempet effekt det har, er foreløpig usikkert, sier Dreyer.

4. Vanskeligere å havne i «luksusfellen»

Gjeldsregisteret vil kunne hindre at folk med mye gjeld fra før havner i en forverret situasjon. De vil rett og slett ikke få mulighet til å ta opp nye forbrukslån eller kreditter.

– De som ikke bør ta opp mer i gjeld, kan ikke lenger lyve eller gi falsk informasjon til bankene for å ta opp nytt lån for å betjene gammel gjeld, sier Gundersen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen tror vi fremover kan oppleve en liten bølge av folk som får store problemer fordi de ikke får lånt mer penger.  Foto: Sparebank 1

Vi har tidligere skrevet om Carina Aalykke som ble svindlet av ekssamboeren som tok opp flere lån i hennes navn. Med det nye gjeldsregister tror Tvetenstrand det vil bli vanskeligere å gjennomføre denne typen svindel i fremtiden.

I kombinasjon med den nye, strengere forskriften for forbrukslån, vil gjeldsregisteret i større grad hindre svindlere fra å ta opp mange store lån flere steder samtidig, sier hun.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
digital