Få barn med kort eller lang tids mellomrom? Her er fordelene og ulempene.

14 måneder skiller søsknene i familien Roskifte. I familien Totland er det ti års aldersforskjell mellom de to yngste barna. Vi ba dem dele deres erfaringer.

Kim og Marlene Roskifte fikk to barn svært tett. Kun 14 måneder skiller Aiden og Lina Noelle.  Foto: Stein Bjørge

familieogoppvekst

To tette barn, eller vente noen år? Det er spørsmålet mange foreldre stiller seg når familien skal utvides.