Du er innkalt til foreldremøte. Slik blir det best for alle parter.

foto
24 prosent av spurte foreldre oppgir at de hverken var innkalt til digitalt eller fysisk foreldremøte i løpet av koronaåret. Derfor er det ekstra viktig i høst, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Foto: Shutterstock