Foreldrejobben er den mest emosjonelt krevende jobben i verden, sier psykologen i denne saken. Da er det kanskje ikke så rart at man av og til blir sint. Men er det greit? Foreldrejobben er den mest emosjonelt krevende jobben i verden, sier psykologen i denne saken. Da er det kanskje ikke så rart at man av og til blir sint. Men er det greit? Foto: Sergio Membrillas

Hvor går grensen mellom «greit» og «ugreit» sinne? Dette mener ekspertene.