Barn feilbedømmer fart i trafikken: Seksåringer har problemer med å forstå høyere fart enn gange

foto
– Når responstiden helt opp i 12-årsalder er tregere selv ved 20 km/t, sier det seg at fartsgrense på 30 km/t på skolevei er for høyt, sier hjerneforsker Audrey van der Meer. Foto: Shutterstock