Flink pike, drama queen eller latsabben? Slik kan du som forelder møte de seks ulike tenåringstypene på best måte.

Psykolog Lars Halse Kneppe presenterer seks ulike tenåringstyper. – Ingen av kategoriene er veldig absolutte. De er heller en måte å kunne gjenkjenne og synliggjøre trekk ved tenåringer, sier han. Foto: Synne Hellum Marschhäuser