Ålesund-arkitektar tenkte nytt:

Hytta som stikk seg ut på Fjellsetra

I sørhellinga på Fjellsetra finn du ein fritidsbustad du aldri har sett før. Den aktive familien ville ha ei hytte utanom det vanlege, ei dei også innanfrå kunne nyte naturen på Sunnmøre.
Forbruker

Og det har dei fått. Invit Arkitekter AS i Ålesund har teikna ho, og no er hytta i Sykkylven teken i bruk.

– Det var ein ny generasjon som skulle ta over ei heilt tradisjonell og diskret hytte på Fjellsetra. Vi fekk først mandat til å teikne eit tilbygg, men det enda opp med at den gamle hytta vart riven, og det vart eit heilt nytt bygg, fortel André Klevberg.

Rust

Han er ein av arkitektane hos Invit som står bak den høgst spesielle hytta, bygd i stål som rustar, samt svartbeisa treverk – og ikkje minst med store vindusflater på den eine sida.

Gjer som fleire enn 23.000 andre - lik smp.no på Facebook

Sjølve bygginga er det Gingabygg og Elliott Rees som har stått for.Klevberg vedgår at kommunen først var litt skeptisk, og meinte hytta ikkje akkurat var i tråd med lokal byggeskikk.

– Men vi kika oss litt rundt på fjellet, og fant ut at også mange andre av hyttene har alt anna enn lokal byggeskikk. Og etter at politikarane fekk byggesaka på sitt bord, fekk vi positive tilbakemeldingar. Dei ønska seg nytenking på fjellet, legg arkitekten til. 

Bygger hytter for 200 millionar

– Hadde det ikkje vore for alpinanlegget her, så hadde vi aldri sett i gang dette prosjektet. No sel vi ut etter kvart som vi blir ferdige.


Aktiv familie

Oppdragsgjevaren er ein ingeniør som er busett på Austlandet. Han forklarte arkitektane at dei er ein særs aktiv familie som både driv med klatring og står på ski, og at dei elskar naturen på Sunnmøre.

Då kunne dei ikkje gøyme vekk utsikta bak småruta vindauge. André Klevberg seier at dei store vindauga på den eine sida av hytta rammar inn fjella som familien er så glade i. Og familien, med vener, er blitt mange.

Meir forbrukarstoff på smp.no

Så dei gav også arkitektane i oppdrag å teikne mange soveplassar. Det har dei løyst ved å teikne tre særs store soverom der dei har stabla sengene i høgda.

– Då kan dei sove minst 15 på hytta på ein gong, forklarer Klevberg.

Oppdraget gjekk også ut på å teikne ei opa hytte. Så på fine dagar kan den eine veggen, som består av glas, opnast heilt, slik at stua og terrassen går i eitt.

(meir å lese under bilde)

Invit-gründar Mange ålesundarar kjenner André Klevberg frå kaffibaren Invit i sentrum, men saman med Åse Stensvaag driv han også arkitektkontor.  

Spanande

Klevberg seier at Invit Arkitekter har den siste tida fått fleire spanande oppdrag. Dette er eit av dei. Og responsen har vore god.

– Hytta er blitt omtalt i fleire aviser no, så tilbakemeldingane er blitt mange. Og folk er positive, seier arkitekt André Klevberg.