Dette bør du sjekke i skattemeldingen

Du kan spare tusenlapper.

Iselin Giskeødegård er banksjef i Nordea Nordvest og er lokalisert i Ålesund. 

Forbruker

– Ettersom skattemeldingen kommer digitalt, og du som mottaker ikke trenger å levere slik som før, er det nok mange som har lett for å glemme den litt bort. Da kan det enten ende med straffeskatt dersom du ikke gir riktige opplysninger, eller du kan gå glipp av fradrag du skulle hatt, sier Iselin Giskeødegård, banksjef i Nordea Nordvest, i ei pressemelding. 

Tall fra Skatteetaten viser at 2,9 millioner nordmenn har skattet for mye i året som gikk, og ligger an til å få penger tilbake.  800.000 må trolig betale restskatt.

I pressemeldingen har Nordea listet opp noen poster det kan være lurt å sjekke:

Foreldrefradraget:

Dersom du har utgifter til barnepass, som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, har du rett på fradrag.

Dersom du har barn i barnehage og skolefritidsordning har du sannsynligvis allerede fått fullt fradrag. Dette fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

– Det mange ikke vet er at du også kan trekke fra utgifter til fritidsaktiviteter som foregår i skoletid eller tiden det ellers ville vært skolefritidsordning, frem til seinest klokken 17, sier Giskeødegård.  Aktiviteter på kveldstid og i helger kan ikke trekkes fra.

Bil

Hvis du har kjøpt eller solgt bil før årsskiftet er det viktig at du får endringen med i skattemeldingen. Sjekk også at bilens verdi er riktig, i skattemeldingen brukes en standardverdsettelse.

Ellers er det lurt å sjekke postene systematisk.

– Begynn på toppen og jobb deg nedover. Sjekk bankinnskudd, gjeld, renter og lønn, og se at alt stemmer, sier banksjefen i pressemeldingen.

Noen typiske opplysninger Skatteetaten ikke har lagt inn er korttidsleie av biler og boliger.

Utleie av privat bil eller bolig må føres inn i skattemeldingen. Har du ufullstendige opplysninger risikerer du tilleggsskatt, sier hun.