– Jeg ante ingenting om gårdsdrift og fikk nærmest sjokk da vi flyttet hit

foto