De er voksne og har frivillig valgt å bo sammen i kollektiv: – Livskvaliteten øker

foto