– Sjøhyttene er mer utsatt for tyveri enn fjellhyttene

foto