Boliginnbrudd om sommeren: - Verdien av det som stjeles er større

foto