Etter fem år med ruinrestaurering, er tre fiskeværbygninger gjenreist og fornyet

foto