foto
Prosesser i hjernen gjør at et minne fester seg i lang tid. Hjernen er ikke moden nok til det de første leveårene, derfor husker vi lite eller svært lite fra før treårsalderen, viser forskning. Foto: Shutterstock

Hva avgjør hva vi husker fra barndommen?