foto
Disse navnene var noen av de mest brukte mellom 1970 og til 2000. Så er de alle nesten helt forsvunnet. Foto: Camilla Flaatten

De «vanlige» navnene som forsvant. Hvor ble det av Stian, Geir, Hege og Heidi?