- Folk er nysgjerrig. Det har jeg bare akseptert

foto