Hvordan skal barnet takle negative kommentarer? Det kommer an på kritikken.