Å miste kontakten med bonusbarna er en underkommunisert sorg