Sunn og sprek - eller 40, feit og ferdig?

40-åringen er i løpet av femten år blitt fem kilo tyngre. Det sier noe om utviklingen. Nå opprettes Frisklivssentraler over hele landet, snart også i Ålesund.

Det er utrolig hva man kan forebygge med en sunn livsstil

Katrin Kobbevik
Helse

Kunne du tenke deg å bruke en frisklivssentral? Bruk kommentarfeltet under !

– Det fins ingen Frisklivssentraler i Møre og Romsdal ennå, men målet er å få etablert slike sentraler i kommunene, sier Ann Helen Skare, helserådgiver hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Startskuddet går onsdag, med en to dager nasjonal frisklivskonferanse i Ålesund, med drøye 330 påmeldte aktører.

Det er Helsedirektoratet i samarbeid med fylkesmannen som har invitert kommuner, leger og anna helsepersonell, politikere, NAV og frivillige organisasjoner til dyst mot livsstilsjukdommene.

Oppfølging

Om lag 70 kommuner andre steder i landet har etablert frisklivssentraler.

– En frisklivssentral er et senter som leger, fysioterapeuter eller anna helsepersonell kan henvise til i den hensikt å få til varige livsstilsendringer. Det kan være å slutte å røyke, legge om til bedre ernæring og mer fysisk aktivitet. Her har man helsepersonell som kan tilrette- legge, gi råd og gjennomføre samtaler for et opplegg, for eksempel for fysisk aktivitet i tre måneder for så å rapportere tilbake til lege, forklarer Skare.

Poenget er at en skal få oppfølging og støtte for å få til livsstilsendringene. Det er ikke meningen at Frisklivssenteret skal ha alle tilbud på selve senteret, men kunne gi de som har behov for det tilbud om ernæringskurs, røykesluttkurs eller tiltak for fysisk aktivitet.

Ifølge Skare vil det koste litt for brukerne å gjøre seg nytte av tilbudene, men ikke mye.

Ålesund, Volda, Skodje, Rauma, Molde, Surnadal, Fræna og Eide er tildelt midler av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å planlegge etablering av frisklivssentraler. Summen varierer fra 100.000-225.000 kroner.

Sunn

– Dette er tenkt å være et tilbud for alle med økt risiko for å utvikle livsstilssjukdommer, sier Katrin Kobbevik, folkehelsekoordinator i Ålesund kommune.

Det kan være personer med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, mye fett rundt magen, for høyt blodsukker, folk som er inaktive eller folk som røyker, forklarer hun.

Om ikke en egen sentral med eget lokale realiseres, er planen at Ålesund skal ha etablert et frisklivstilbud i løpet av 2011, ifølge Kobbevik. Her ønsker hun også å kunne gi lengre oppfølging enn tre måneder.

– Det er utrolig hva man kan forebygge med en sunn livsstil, sier Kobbevik.

Tall fra WHO viser at et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet kan redusere risikoen for hjerte- og karsjukdommer med 80 prosent, type-2-diabetes med 90 prosent og kreft med mer enn 30 prosent.

Kunne du tenke deg å bruke en frisklivssentral? Bruk kommentarfeltet !

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Helse