Styrer MR maskina fra sofaen

– Vi er først i landet når vi gjennom iPaden har mulighet til å gå direkte inn på MR-maskina og styre den fra sofaen hjemme. Dette gir oss helt andre muligheter enn tidligere.
Helse

Det sier daglig leder i Sunnmøre MR-klinikk, Kjell-Inge Gjesdal, som demonstrerer nyvinningen.

Et passord gir ham først tilgang på egen iPad. Etter ytterligere et par passord er han helt inne i det beskyttede systemet til Sunnmøre MR-klinikk.

Styrer MR-maskina.

Nå kan han gå direkte inn og styre MR-maskina, eller han kan logge seg inn på en annen maskin i klinikken og se på gamle bilder.

– Forutsetningen er at du har telefonline. Det beste er vanlig trådløst nettverk eller 3G for å få kontakt, forklarer Gjesdal og viser hvordan bildet fra en pågående MR-undersøkelse kommer opp på skjermen på iPaden. Han kaller opp radiografen på mobilen og de snakker sammen mens MR-maskina går.

– Skjermen her er like god som de vi har på klinikken, sier den medisinske fysikeren begeistret.

Oppdrag for sjukehusene.

Ifølge Gjesdal er ikke iPaden bare et utmerket verktøy i seg selv, den gir også forbedrede muligheter for MR-klinikken ved anbudskonkurranser.

Sunnmøre MR-klinikk kom ikke med i den forrige anbudskonkurransen som Helse Midt-Norge lyste ut. Den gang var manglende tilstedeværelse av lege en viktig begrunnelse for at klinikken ble vektet med færre poeng enn konkurrenter og dermed ble stående utenfor konkurransen. Dette var en begrunnelse Gjesdal for øvrig stilte seg uforstående til fordi Sunnmøre MR-klinikk har fire leger sittende rundt omkring i landet som vurderer bildene for klinikken.

– Vi har fire spesialister fordelt på St. Olavs Hospital i Trondheim, Haraldsplass i Bergen, Sykehuset i Vestfold og Ullevål sykehus. Det gjør at vi kan påkalle riktig doktor til enhver tid. Det gir stor trygghet, sier han og mener offentlig sjukehus kan spare mye tid og penger på å ha leger i bakvakt med iPad istedenfor tilstedevakt på sjukehuset.

– Jeg vil tro det tar litt tid å få dette ut i det offentlige helsevesenet på grunn av databyråkrati. Det gir oss en fordel, sier han.

Være eller ikke være.

Nå er det ny anbudskonkurranse der Helse Midt-Norge skal bruke 50 millioner kroner på å kjøpe tjenester av private aktører. Anbudsperioden er ifølge Gjesdal den lengste noensinne og strekker seg over 4+1+1 år, totalt seks år.

Han opplyser at private klinikker står for 60 prosent av alle polikliniske MR-undersøkelser i Norge.

– Det offentlige er helt avhengig av avtaler med disse. Departementet har bestemt at private klinikker skal være et supplement. Men «supplementet» er blitt hovedaktør på polikliniske undersøkelser.

Problemet for de fleste klinikkene er at de ikke har flere bein og stå på og er helt avhengig av avtaler med det offentlige, sier Gjesdal.

Sunnmøre MR-klinikk hadde et resultat før skatt i fjor på 17 millioner kroner og et overskudd på 2,8 millioner kroner.

– Alle pengene er brukt opp på søsterbedriften Sandnes radiologiske senter. Tildelinga fra Helse Midt-Norge skjer i månedsskiftet. For oss er dette et spørsmål om å være eller ikke være, sier Kjell-Inge Gjesdal.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Helse