foto
I romjula 2011 sørget ekstremværet «Dagmar» for ødeleggelser for flere hundre millioner kroner i Møre og Romsdal. Foto: Svein Nordal

Ti år siden «Dagmar»