(Uke 16 – bolig1) Hagens opphøyede kjøkkenbed

foto