40 prosent mener det er vår viktigste næring i fremtiden. Men kun seks prosent vil jobbe i den.

foto