Hver tredje student fullfører ikke utdanningen. Ole Martin (20) mener én faktor er avgjørende for å holde ut.

foto